Mijn favorieten

Duurzaamheid als standaard

 

VERDUURZAMEN: WAAROM IS DAT BELANGRIJK VOOR DE WONINGMARKT?


Nederland staat voor een grote verduurzamingsopgave. Met zijn allen produceren we te veel broeikasgassen en dat is schadelijk voor het milieu. De uitstoot van met name koolstofmonoxide (CO2) moet omlaag. Inmiddels is verduurzaming dan ook een actueel topic.

In het Klimaatakkoord van Parijs zijn afspraken gemaakt over een mondiale aanpak. Nederland heeft deze afspraken verder uitgewerkt in een eigen Klimaatakkoord. Het doel daarvan is dat we in 2030 bijna de helft minder uitstoten dan in 1990. Dat vraagt een andere manier van bouwen, produceren, wonen en leven. De opgave uit het Klimaatakkoord geldt ook voor de gebouwde omgeving. 7 miljoen woningen moeten worden aangepast zodat deze goed geïsoleerd zijn en op een schone manier energie gebruiken of zelf opwekken. In 2021 moeten er 50.000 bestaande woningen per jaar verduurzaamd worden. Ruim vóór 2030 moet dit zijn opgevoerd naar 200.000 per jaar. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar levert ook nog eens woningen op met meer comfort. Bovendien is de verwachting dat de energiekosten dalen, aangezien de woning minder verbruikt.

Appletree Makelaardij speelt daar als vastgoedadviseur een belangrijke rol bij. We zetten de meest voorkomende energiebesparende maatregelen op een rij d.m.v. ons
Groei Wijzer Rapport welke aan iedere koper en verkoper door ons wordt aangeboden en informeren u daarmee over de energietransitie.